IFRTS

Institutul de instruire și cercetare în domeniul social, medico-social și de sănătate – (IFRTS) este o asociație cu mai multe misiuni:

 • școală privată care oferă diplome de masterat I și II de masterat în asistență socială
 • centru de formare profesională continuă și un institut de sănătate și formare social

Ea dezvoltă expertiza în dezvoltarea informației, formării, cercetării și este recunoscută de către Universitatea din Corsica, Direcția Regională pentru Tineret, Sport și Coeziune Socială (DRJSCS) și Regiunea Corsica, pentru cursurile de formare finalizate cu Diplome statale certificate.

Insufletind și gestionand centrele tematice de resurse, IFRS-uri organizează

– primirea, îndrumarea, formarea, sprijinul și monitorizarea persoanelor care se confruntă cu dificultăți de integrare și/sau recalificare profesională

– campanii de informare, desfășoară studii, cercetări și experimentări, organizează zile de studiu, seminarii și “universități de vară” pe diverse teme

 • Ateliere de schimb de practici care au ca rezultat crearea de grupuri tematice de lucru care implică mai mulți actori (profesioniști, profesori, stagiari, experți,…) cu scopul de a aprofunda subiectul și de a avea o analiză mai fină a situațiilor

IFRS este membru al UNAFORIS, Uniunea Națională a Asociațiilor de Educație și Cercetare în Intervenție Socială, care lucrează pentru a instrui viitori lucrători sociali în contextul schimbărilor rapide și al acțiunii sociale.

Gândirea globală se desfășoară in domeniul muncii sociale în intervenția socio-educațională și măsurile pentru asigurarea formării adaptabile.

La cererea sectorului profesional și pentru un interes de proximitate, IFRS este unul dintre cele 7 organizații de formare socială prezente în regiunile PACA-Provence Alpi Coasta  de Azur și Corsica, care sunt grupate împreună într-un  “pol de resurse” pentru co-dezvoltarea unei VAE-Validarea Achiziționării de Experienta, o schema de sprijin pentru diplomele de muncă socială în nivelurile IV, III și II:

– Colegiul Cooperativ Provence Alpi Méditeraneeni,

– IRTS – Paca si Corsica

– Institutul de  Invatamant superior al muncii sociale – IESTS,

– Institutul regional pentru sănătate și formare socială PACA și Corsica-IRFSS,

– Institutul Superior Marseille Cadenelle – ISMC,

– Institutul Mediteranean pentru formare și cercetare în domeniul social-FMI.

INFODEF

INFODEF, Institutul pentru Promovarea dezvoltării și Formării Profesionale, este un centru privat și independent pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare, a cărui misiune este de a proiecta și desfășura proiecte care contribuie la realizarea unei dezvoltări durabile și favorabile incluziunii prin educație, cultură și inovare. Centrul concepe și dezvoltă instrumente, metodologii, produse și servicii inovatoare care răspund provocărilor sociale și economice actuale și permit să anticipeze și să conducă schimbările necesare pentru atingerea scopurilor și obiectivelor viitoare în societate.

INFODEF sprijină modernizarea sistemelor educaționale și a inovarii  pedagogice a instituțiilor de învățământ public și privat la nivel național și european. Are expertiză vastă în dezvoltarea de metodologii inovatoare de predare și învățare, de instrumente și resurse și are o activitate de extensibilitate cu privire la definiția curriculelor de formare și a rezultatelor învățării (EQF și ECVET), proiectarea de noi instrumente pentru identificarea, evaluarea și validarea competențelor (de bază, cheie, transversală și profesională), dezvoltarea unor instrumente inovatoare bazate pe TIC, conceperea metodologiilor de sprijinire a programelor și practicilor de învățare pe bază de muncă WBL, a noilor instrumente de recunoaștere și validare a învățării non-formale și informale, a metodelor de predare inovatoare; educația antreprenorială, educația în special, evaluarea și evaluarea calității programelor educaționale. Una dintre principalele domenii de expertiză ale INFODEF este proiectarea de metodologii și instrumente inovatoare pentru a sprijini activitatea profesioniștilor care lucrează cu grupuri țintă specifice, cum  ar fi tinerii, migranții, adulții cu calificări scăzute, persoanele cu dizabilități, dar si infractorii sau alte grupuri neprivilegiate.

INFODEF a participat sau a coordonat 27 de proiecte europene în domeniul inovării aplicate tineretului, educației și formării, finanțate de învățarea pe tot parcursul vieții și de programele Erasmus + ale Comisiei Europene.

INFODEF susține participarea studenților la stagii și programe de ucenicie în întreprinderi și organizații. PE PARCURSUL ULTIMILOR 3 ANI A SPRIJINIT PARTICIPAREA A 140 DE STUDENȚI ÎN STAGII ÎN COMPANII ȘI DE FORMARE A 78 ÎN UCENICIE.

ASEV

ASEV a fost creată în 2002 de către municipalitățile și partenerii sociali ai districtului Empolese Valdelsa, cu un capital public privat mixt, pentru a promova dezvoltarea economică, culturală și socială a zonei.

ASEV este recunoscuta oficial ca un centru de instruire pentru adulți,  ce sprijina orientarea profesională. Activitățile sale includ și servicii de promovare a ocupării forței de muncă în cooperare cu serviciile publice locale de ocupare a forței de muncă; cooperarea cu școlile locale în activitățile educaționale și instruirea profesorilor.

ASEV gestionează un centru de învățare deschis și la distanță și un centru intercultural care organizează cursuri de limba italiană ca a doua limbă, instruirea cadrelor didactice în chestiuni interculturale, incurajand proiecte pentru migranți, cercetarea în domeniul imigrației, medierea conflictelor interculturale. ASEV este certificat ISO 9001:2000 și are 20 angajați pentru o cifră de afaceri (2016) de aproximativ €3.000.000. ASEV a participat până acum la peste 15 proiecte europene.

În ultimii ani ASEV a stimulat numeroase proiecte și inițiative adresate nevoilor întreprinderilor printr-o colaborare cu partenerii publici și privați. Această activitate a lărgit și consolidat personalul ASEV, precum și implicarea experților regionali și naționali în mai multe domenii.

VHS Cham

VHS Cham este o asociație non-profit, înregistrată în Palatinatul Superior, care acționează la nivel regional. Numărul total al angajatilor administrativi permanenti, de predare si training este de 72, plus circa 300 freelaneri.
VHS Cham oferă cursuri în domeniul de activitate al societății, vocației, limbilor, culturii de sănătate și cursuril speciale (școli și programe de alfabetizare din a doua șansă).

Cea mai mare parte a activităților este îndreptată către tineri, șomeri, generatia de peste 50 de ani, cei cu un fond de migrație și cei care doresc să își schimbe calificările. În cadrul acestor măsuri, se efectuează activități de orientare, activități de formare și ucenicie in cooperare cu angajatori locali și regionali. VHS oferă îndrumare, consiliere și informare profesională, precum și traininguri pentru a obține o nouă calificare adaptata cerintelor de pe piața muncii.

În fiecare an, un număr de tineri trec examenul pentru certificatul de învățământ secundar (de calificare) și pentru majoritatea acestora putem găsi o poziție de ucenicie sau de formare.

Mulți adulți își găsesc drumul înapoi pe piața forței de muncă după ce au luat unul dintre cursurile noastre de formare profesională. A fost dezvoltată o rețea educațională paneuropeană, de care mulți clienți beneficiază în carierele lor profesionale.

De exemplu, VHS oferă activități în cadrul următoarelor programe

 • Seminarii pentru competențe cheie,cum ar fi auto-managementul, retorica, organizarea proiectului, abilități de negociere, metode de lucru
 • Cursuri pentru competențe comerciale și tehnice de bază
 • Instruire personalizată pentru companii, autorități și alte instituții
 • Formare IT pentru fiecare nivel, inclusiv consultarea prealabilă aprofundată
 • Diplome recunoscute la nivel internațional cu certificare (Xpert, euWiP, EUR ́íc) în domeniile IT, competențe-cheie și competențe economice, menite să îmbunătățească oportunitățile de carieră
 • Ateliere de lucru privind impactul și utilizarea noilor facilitati mass-media
 • Cursuri de calificare pentru solicitanții de muncă sau persoanele afectate de șomaj
 • Training special pentru femeile care doresc să se întoarcă la locul de muncă
 • Instruirea programului trainerului
 • Cursuri lingvistice, si pentru limba germană ca a doua limbă

VHS Cham a avut o multitudine de experiență în coordonare și a  acționat ca un partener cheie în multe proiecte europene de-a lungul anilor.

Rezultatele proiectelor au fost orientate către cursantii de limbă secundară, în educația adulților, vocaționala sau liceala și/sau migrantilor, cursanți de limbă.

VHS Cham are un interes cheie în calitate, în special în domeniul VET, deoarece multe întreprinderi din regiune se confruntă cu o lipsă de lucrători calificați din cauza ratei scăzute a șomajului.

VHS Cham a lucrat în mai multe programe la nivelul UE, cum ar fi: program de învățare pe tot parcursul vieții, Interreg sau Erasmus + și, prin urmare, are o rețea la nivel european de diferite instituții partenere.

În plus, VHS Cham este membru al Asociației pentru educația adulților bavareză și Fundația Europeană pentru managementul calității. Certificarea de către DQS (societatea germană pentru certificarea sistemelor de management), în conformitate cu regulamentele privind recunoașterea și aprobarea pentru continuarea educației și formării profesionale (AZAV), ne permite să facem o formare profesională pentru Agenția pentru ocuparea forței de muncă – o calitate pe care numai câteva centre de învățământ pentru adulți o posedă.

Asociatia Oamenilor de Afaceri Arges

Asociatia Oamenilor de Afaceri Arges – AOA Arges (Romania) este o asociație care oferă instruire și consultanță în domeniul VET. Acesta a fost constituita în 2003, și are în prezent 170 companii care sunt membre, care au impreuna peste 30,000 de angajați. Asociația oamenilor de Afaceri Argeș este situată în orașul Pitesti, județul Argeș, regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia – România.

Asociatia Oamenilor de Afaceri Argeș promovează mijloace inovatoare pentru modernizarea resurselor umane și dezvoltarea formării profesionale prin intermediul educației profesionale, eLearning, ITC, dar și a metodelor formale.

AOA AG promovează, de asemenea, modalități de încurajare și de sprijinire a integrării persoanelor cu dizabilități în forța de muncă, deoarece acest lucru oferă respect de sine, în special pentru persoanele cu dizabilități, respectul de sine și, prin urmare, îmbunătățirea calității vieții. AOA Argeș organizează, de asemenea, evenimente, târguri și expoziții, cursuri de formare/învățământ și servicii pentru angajați pentru a-și intensifica adaptabilitatea la schimbare. Asociația Oamenilor de Afaceri Argeș promovează antreprenoriatul și inovarea, sprijina  activitățile independente și incurajeaza antreprenorii pentru demararea afaceri. Aceasta promovează transferul cunoștințelor și a  parteneriatului dintre sectorul de afaceri și instituțiile de învățământ. Unul dintre obiectivele noastre principale este să închidem decalajul dintre instituțiile de învățământ și comunitățile de afaceri și să consolidăm dialogul dintre ei, îmbunătățind evoluția pieței locurilor de muncă în viitor.

Programele-cheie ale organizației noastre sunt menite să sprijine dezvoltarea profilului orientat spre afaceri al instituțiilor de învățământ, de exemplu promovarea proiectelor de parteneriat universitar-întreprinderi. AOA colaborează cu instituțiile guvernamentale locale, universități, autorități educaționale, companii, Camere de industrie și Comerț, alte centre de formare profesională și asociații.

În prezent implementăm proiecte împreună cu universități, centre de cercetare si firme, pentru a promova colaborarea între întreprinderi și instituțiile de învățământ.

AOA AG este, de asemenea, un centru de instruire VET, cu peste 2500 de absolventi în ultimii ani. Cursurile sunt adresate tinerilor, șomerilor, dar și personalului companiilor membri.